Eerste uitspraak rechtbank inzake VPB-plicht gemeente bij reclame en personeelshypotheken

Vorige week heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over de vennootschapsbelastingplicht bij een gemeente met betrekking tot reclame en personeelshypotheken. Voor wat betreft reclame is dit de eerste (langverwachte) uitspraak in een reeks van uitspraken die later zullen volgen. Op dit moment lopen er namelijk meerdere procedures bij verschillende rechtbanken. Hieronder gaan we in op […]

Nieuwjaarstips voor de Vennootschapsbelasting

2022 staat voor de deur. Om het nieuwe (fiscale) jaar goed te beginnen, presenteren wij hierbij enkele tips en aandachtspunten voor de overheidspraktijk die betrekking hebben op de Vennootschapsbelasting (hierna: Vpb). Deze selectie is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie (2021). 1. De nieuwe VSO afval omvat niet alleen de actualisatie van […]

Vpb: Onrust over fiscale inbrengwaarden en rentelasten grondbedrijf

Vanuit de Belastingdienst ontvangen wij in lopende discussies steeds duidelijkere signalen dat de inbrengwaarden van gronden of grondexploitaties die na 1 januari 2017 zijn ingebracht in het belaste grondbedrijf ter discussie gaan komen te staan. Dit heeft een groot effect op de Vpb voor gemeenten met belaste grondbedrijven, zowel voor grondbedrijven mét als zonder de […]

Aanpassing verliesverrekening Vpb per 1 januari 2022

Zoals eerder aangekondigd bij de Nota van Wijziging van het vorige Belastingplan, zal in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022 de termijn en wijze van de voorwaartse verliesverrekening wijzigen. Dit nieuwe regime zal voor alle nog voorwaarts verrekenbare verliezen per 1 januari 2022 gaan gelden. Hiermee richt deze regelgeving zich dus niet alleen op nieuwe […]

Cursus Huwelijksvermogensrecht van A tot Z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper placerat justo, vel tempor eros blandit vel. Nulla finibus augue nisl, vitae viverra felis euismod eu. In vehicula tellus elit, quis cursus mi laoreet ut. Pellentesque sit amet purus mauris. Nulla eu quam tellus. Fusce quis cursus velit. Curabitur id ante aliquet, fermentum augue eu, dignissim nisi. Nam quis turpis quam. Quisque posuere vestibulum quam.

Vpb afval: uitbreiding afsprakenkader

Voor de vennootschapsbelasting is het inzamelen van huishoudelijk afval niet vennootschapsbelastingplichtig. Voor het vermarkten van afvalstromen is wel sprake van vennootschapsbelastingplicht. De te betalen vennootschapsbelasting wordt conform de landelijke (branche)kaders berekend op basis van een winstopslag van 1% over de vermarkte afvalstromen. Dit is vastgelegd in een individuele vaststellingsovereenkomst die gemeenten met de Belastingdienst kunnen […]

Vervolg: Ontwikkelingen over rentetoerekening in de Vpb

Oplossing voor lopende discussies – onzekerheid voor grondbedrijven met VSO In een eerder artikel hebben wij jullie reeds geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van de rentetoerekening bij het grondbedrijf. Dit in het geval er geen ‘gewone’ VSO is overeengekomen. Dit ziet enerzijds op de gemeenten die nog geen VSO hebben getekend voor het grondbedrijf voor alle […]

Succesvol webinar fiscale beheersing en steekproeven

De webinar fiscale beheersing en steekproeven, onder meer in het licht van de Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht(DHT) was een groot succes. Meer dan 100 deelnemers hebben we meegenomen in de wereld van fiscale beheersing en steekproeven.  De bestaande convenanten horizontaal toezicht worden door de Belastingdienst opgezegd. Hierdoor staan organisaties voor belangrijke keuzes. Gaat uw organisatie verder met DHT of niet? En […]