Update Wet DBA: handhavingsmoratorium vervalt (uiterlijk) in 2025

In eerdere nieuwsberichten hebben wij u bericht over de ontwikkelingen omtrent de Wet DBA en de handhaving daarvan door de Belastingdienst. In dit artikel geven wij een update. Terugblik De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), ingevoerd in 2016 als opvolger van de VAR verklaring, gaat in essentie om de vraag wanneer sprake is van […]

Bedrag onbelaste kilometervergoeding mogelijk per 2023 omhoog

Uit de Voorjaarsnota 2022 blijkt dat het Kabinet voornemens is de reeds eerder aangekondigde verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding één jaar naar voren te halen. Dat betekent concreet dat zoals de wijziging nu is aangekondigd de huidige gerichte vrijstelling van € 0,19 per (zakelijke) kilometer per 2023 zal worden verhoogd naar € 0,21 en per […]

Update: corona en (IKB) reiskosten

In eerdere nieuwsberichten hebben wij u bericht over de ontwikkelingen over het (kunnen) inzetten van het IKB voor een (aanvullende) onbelaste reiskostenvergoeding over de jaren 2020 en 2021. In dit artikel geven wij een update inzake de bezwaar- en beroepsprocedures over deze kwestie. Aanleiding Gemeenten, provincies en ook vele andere werkgevers hebben IKB (individueel keuzebudget) […]

Actualiteiten in de Loonheffingen

Gerichte vrijstelling woon-werkverkeer en dienstreizen van € 0,19 mogelijk versneld omhoog Tijdens een debat in de Tweede Kamer eind maart dit jaar heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven dat de onbelaste reiskostenvergoeding mogelijk al per 1 januari 2023 omhoog gaat, in plaats van in 2024. Wel moet hier nog de budgettaire dekking voor gevonden worden […]

Belastingdienst handhaaft zeer beperkt op de Wet DBA

‘’De aanpak door de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid bij de inhuur van vakmensen in allerlei bedrijfssectoren komt niet van de grond. De Belastingdienst corrigeert steeds minder bij de inhuur van zelfstandigen. De pakkans op schijnzelfstandigheid is laag.’’ Dit is de korte maar krachtige conclusie van de Algemene Rekenkamer in haar onderzoeksrapport dat op 5 april 2022 […]

Letselschade in beginsel geen belast loon

Decennia lang was de heersende leer door een uitspraak van de rechter in het “smeerkuilenarrest” dat een letselschade uitkering door een werkgever als belast loon werd aangemerkt. Maatschappelijk gezien voelde dit standpunt al heel lang niet goed, want waarom zou een letselschade-uitkering die je ten slotte niet als een beloning voor verricht werkt krijgt, loon […]

Gemeenteraadsverkiezingen en fiscaliteit

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. Voor gemeenten en politieke partijen een uitdagende tijd waarin veel moet gebeuren en georganiseerd moet worden. Wist u dat er omtrent de verkiezingen ook fiscale aandachtspunten zijn? In dit artikel gaan wij kort in op enkele fiscale aandachtspunten voor stembureauleden en (aankomende) raadsleden.  Stembureauleden en […]

Update Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht

Recent heeft de Belastingdienst de “Good Practices” inzake de Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht gedeeld. Wij nemen u mee aan de hand van de meest relevante informatie uit het document en informeren u over de huidige stand van zaken omtrent de Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht. Good Practices Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (DHT) De bestaande convenanten HT eindigen op 31 […]

Renseigneringsverplichting per 2022 in de praktijk

Zoals wij in een eerdere nieuwsbrief en in onze nieuwjaarstips al aankondigden, geldt met ingang van 2022 een wettelijke renseigneringsverplichting voor betalingen die u als organisatie doet aan personen die een betaling van de organisatie krijgen, maar die niet kwalificeren als werknemer, vrijwilliger of ondernemer. Het is voor u als overheidsinstelling dan ook van belang […]

Aanscherping gerichte vrijstelling Arbo-voorzieningen

Zoals wij reeds in onze nieuwjaarstips hebben aangekondigd, zijn de voorwaarden voor de gerichte vrijstelling voor Arbo-voorzieningen per 2022 aangepast. In dit artikel leest u hier meer over. Beperking gerichte vrijstelling Arbo-voorzieningen Met ingang van 2022 is de gerichte vrijstelling voor Arbo-voorzieningen door de Staatssecretaris van Financiën aangepast. Tot en met 2021 verwees één van […]