Transformatie gemeentelijk vastgoed – Opletten geblazen?

Eerder dit jaar heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad over de invulling van het begrip “in wezen nieuwbouw”. Een begrip wat grijs is en blijft en steeds weer tot vragen leidt. Nadere inkleuring door de Hoge Raad zorgen hopelijk voor meer duidelijkheid voor gemeenten die betrokken zijn bij de transformatie […]

Sport: SPUK, BOSA en Btw-aftrek: keuze of plicht?

Samenvatting De afgelopen jaren legde de belastingdienst de btw verruiming van de sportvrijstelling streng uit. Hierdoor leek ruimte voor btw-aftrek van sportbedrijven met een commerciële insteek lastig te bewijzen. Echter, wij hebben in onze praktijk inmiddels meerdere goedkeuringen van de Belastingdienst voor belaste sportbedrijven ontvangen. Vanzelfsprekend moet aan de voorwaarden worden voldaan. Voor een duidelijk […]

Toch meer ruimte voor toepassing koepelvrijstelling?

Samenvatting De afgelopen jaren legt de belastingdienst de toepassing van de Koepelvrijstelling beperkt uit. Dit is mede het gevolg van het arrest van het Europese Hof van Justitie (SCBIT) en het daarop volgende arrest van de Hoge Raad. De Rechtbank Midden Nederland heeft recent geoordeeld dat de belastingdienst de koepelvrijstelling zodanig beperkt toepast dat deze […]

Aanleg warmtenet: Warme fiscale acties vereist!

Vanaf 2050 gebruiken we geen aardgas meer. Alle energie komt dan van duurzame bronnen zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte. Conform het Klimaatakkoord en de uitwerking van regionale energiestrategieën moeten alle gemeenten in Nederland aan de slag met deze energietransitie. Fiscale vragen over compensatie van btw op gemeentelijke kosten, btw en vpb gevolgen van het […]

Opvang Oekraïners; Is de btw op de gemeentelijke kosten compensabel?

In navolging op dit artikel, hebben wij een update over de vergoeding van de btw op gemaakte kosten voor Oekraïne. Zie hier onze nieuwsflits en bekijk hier de ledenbrief Ontwikkelingen Oekraïne van de VNG.  Gemeenten maken op dit moment veel kosten voor de noodopvang van Oekraïners, dit op verzoek van het Rijk. We krijgen veel vragen […]

Rechtbank geeft oordeel over btw ondernemerschap afvalscheiding gemeente

Recent is de eerste uitspraak gepubliceerd van een Rechtbank over het BTW compensatiefonds en btw-ondernemerschap van gemeenten bij het gescheiden inzamelen van afval. In onze eerdere nieuwsbrieven hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over het door de Belastingdienst ingenomen standpunt dat de gescheiden inzameling van (PMD) afval leidt tot btw-ondernemerschap. Inmiddels is hierover de eerste uitspraak […]

Aftrek van btw voor tijdelijk gratis toegankelijk muziekfestival met gemeentelijke subsidie

Een stichting organiseert jaarlijks een multicultureel muziekfestival. Op het terrein is ook een informatiemarkt aanwezig en daarnaast verzorgt de stichting ook de verstrekking van spijzen en dranken. Met het oog op het winnen van bekendheid, heeft de stichting besloten in de eerste jaren na het oprichten van het festival geen entrée te vragen. Het geheel […]

De btw-herziening bij investeringsgoederen

Wanneer een gemeente een goed heeft aangeschaft, betaalt zij hier meestal btw over. Of de gemeente deze omzetbelasting mag aftrekken, compenseren, als kostenpost moet zien of een combinatie van voorgenoemde, is afhankelijk van hoe zij het goed gaat gebruiken. Voor diensten en de meeste goederen is deze bepaling na het jaar van ingebruikname definitief. Dit […]