Basisbeginselen en uitgangspunten

Programma

In deze eerste cursus behandelen wij de basisbeginselen van de btw en het BCF. Begrippen als: btw-ondernemerschap, belaste en vrijgestelde prestaties, wettelijke overheidstaak, dienstverleningsovereenkomsten, factuurvereisten en bevoordeling van een individuele derde komen aan de orde. Met praktijkcasussen en concrete voorbeelden bieden wij u handvaten om de systematiek van de btw met zijn bijzonderheden en uitzonderingen te doorgronden en toe te passen binnen uw organisatie.
    Organisatie

    Mochten wij op de factuur een inkoop- of verplichtingennummer of vergelijkbaar kenmerk moeten vermelden, dan dit veld graag invullen    Casussen en/of vragen voor tijdens de cursus/opleiding graag vooraf per e-mail toesturen aan kenniscentrum@fiscaliade.nl of desgewenst telefonisch.

    Algemene informatie

    Agenda